Català / Français  ·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
Català / Français  · 

ADN Escola Andorrana

Entrevista a David Font

Per Patricia Bragança

ENTREVISTA A DAVID FONT

Per Patrícia Bragança

 

Nom: David Font

Professió: Músic

Primera promoció del batxillerat artístic i de la comunicació

 

"Aquest sistema m'ha donat eines per aprendre a aprendre"

 

Com recordes els anys a l'escola Andorrana de Batxillerat?

Molt entretinguts. Em vaig sentir més a gust que a segona ensenyança i em va semblar més motivador. Poder escollir el tipus d'assignatures va ajudar molt.

Com creus que ha influenciat el projecte pedagògic de l'escola en la teva vida personal i professional?

Sempre he estat a l'Escola Andorrana. Aquest sistema m'ha donat eines per aprendre a aprendre. Ara quan m'interesso per algun tema concret no tinc problemes per aprendre'n més i desenvolupar les habilitats corresponents. Mai m'ha creat frustracions, tot i no ser un gran estudiant. És un sistema molt obert, ampli i adaptable a les necessitats del estudiants.

 

Quin és el primer record que et ve a la memòria en parlar de l'escola?

Em ve més qu'un record, un sentiment: llibertat. A diferència dels estudis obligatoris, el batxillerat em va permetre madurar i crèixer com a persona. Vaig començar a tenir criteri i a prendre les meves pròpies decisions i, malgrat la responsabilitat que això comporta, em vaig començar a sentir més lliure.

 

Algun professor o assignatura que recordis de forma especial?

El Roger Mas d'arts plàstiques, el Marc Martínez d'història del cinema, el Quim Torredà, el meu tutor i el Jon Olaskoaga. En general les assignatures de l'itinerari que vaig triar: audiovisuals, arts plàstiques i història de l'Art.

 

Creus que el món educatiu s'ha d'apropar més a la realitat del món professional?

No, crec que més aviat s'ha d'adaptar a les necessitats de cada persona. Si aquestes necessitats reclament apropar-se més al món professional, llavors sí. Hi ha mons professionals que continuen sent un estudi constant, com el camp de la recerca. En el meu cas, que he fet música i mai he deixat d'estudiar guitarra. Sempre he anat combinant la guitarra clàssica amb la feina de docent.

 

A què et dediques actualment?

Sóc professor de guitarra a l'Institut de Música Moderna d'Andorra la Vella fent classes particulars. A més a més, tinc una associació d'arts escèniques amb l'Emma Riba, també exalumna de l'escola, amb qui muntem espectacles de dansa, performances.. som emprenedors i no ens espanta assumir nous reptes.

 

De quina promoció vas formar part?

De la 9a promoció, els nascuts al 1988

 

Quin batxillerat vas fer?

Batxillerat artístic i de la comunicació.

 

Vas seguir amb els teus estudis en finalitzar batxillerat?

Sí, vaig cursar la carrera de música, en concret em vaig centrar en la interpretació de guitarra clàssica. Posteriorment vaig fer un màster en arts contemporànies, tecnològiques i performatives.

 

Quins consells donaries als estudiants que comencen batxillerat? I als que estran acabant?

Si he de donar un consell és que s'aventurin a obrir nous camins, que siguin emprenedors i que no tinguin por de provar coses i equivocar-se. És així com s'aprèn: les coses no es diuen, es fan.

 

El BAtxillerat que vas cursar té relació amb la teva actual situació laboral?

No completament. No vaig poder realitzar l'assignatura de música perquè només hi havioa tres estudiants interessats. Per això em vaig decidir cursar història del cinema amb el Marc MArtínez i tot això que vaig guanyar.

 

Com t'ha ajudat realitzar assignatures artístiques pel teu futur professional?

No només en l'àmbit professional sinó també en el personal. Història de l'Art sempre m'ha continuat interessant i he relacionat aprenentatges posteriors amb el bagatge cultural que proporciona aquesta assignatura. Arts plàstiques m'ha despertat sensibilitats útils i habilitats necessàries per les feines creatives. Audiovisuals, m'ha servit per afrontar la producció de diferents projectes o per ampliar-los a nous formats i llenguatges artístics. I, per descomptats, haver adquirit el domini de múltiples llengües no només és útil, és necessari.

 

Com milloararies les assignatrues?

M'agradaria que es fessin més projectes interdisciplinaris o col·laboratius amb alumnes d'altres itineraris formatius (científics, lingüístics...) per aprendre de tots els àmbits d'estudi.