Català / Français  ·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
Català / Français  · 

Biblioteca i recursos

COM UTILITZAR I CITAR LA IACOM CITAR I FER LLISTES DE REFERÈNCIESImatge de l'exposició que pots veure a la biblioteca.

Presentacions Com citem les nostres fonts? i Què és ProQuest?


         

Plataforma ProQuest


   Aquí podreu accedir al cercador de base de dades ProQuest  

Accés eLibrary i SIRS