Català / Français  ·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
Català / Français  · 

Orientació

Ponderacions 2024

Les ponderacions


És important verificar que les assignatures a les quals es presenta l'alumne a les PCE o les PAU, tinguin la PONDERACIÓ més alta, en funció dels estudis que vol realitzar. Les ponderacions poden ser 0,1 o 0,2 i estan estipulades de la manera següent: (clic sobre l'enllaç)