Català / Français  ·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
Català / Français  · 

Orientació

La Formació Professional


Actualment, la formació professional representa una prioritat en la política educativa i econòmica de qualsevol país. La necessitat d'incrementar el nivell de formació i qualificació, tant dels joves en edat escolar com de la població treballadora, ha fet necessari reforçar, modernitzar i flexibilitzar els ensenyaments professionals.

La formació professional ofereix una oportunitat, amb un percentatge elevat d'inserció laboral, alhora que permet itineraris atractius adreçats a joves en edat escolar que, una vegada finalitzat el cicle formatiu, volen continuar els seus estudis a la universitat.

 

 

Els Cicles Formatius de Grau superior a Catalunya

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/ 

https://www.unportal.net/

 

 

Els Cicles Formatius de Grau superior a Espanya

 

Cicles Formatius de Grau Superior, novetats, centres on es realitzen

 

 

Els Cicles Formatius de Grau Superior a distància

 

Cicles Formatius de Grau Superior per Internet

 

 

Els BTS a França

 

       Llistat dels BTS a França