TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad

Orientació

L'orientació professional a Batxillerat


Actualment l'orientació professional s'ha convertit en un objectiu fonamental de qualsevol sistema educatiu. Ha perdut el caràcter subsidiari i de suport per aquells alumnes que abandonen l'escolaritat, per a ser incorporada plenament en el projecte curricular del centre. Les reformes universitàries, els canvis constants en els estudis superiors, la creació de noves titulacions i el ventall d'opcions i possibilitats que presenta el món laboral, fa del tot imprescindible dedicar-li una especial atenció.

L'Escola Andorrana de batxillerat, disposa d'un programa d'orientació professional que té com a finalitat ajudar els alumnes a prendre una decisió madura i coherent, al voltant del seu futur acadèmic i professional.


El nombre d'accions i d'activitats que despleguem és molt ampli i pretén donar a conèixer totes les possibilitats acadèmiques que els nois i noies tenen una vegada han finalitzat el batxillerat (xerrades, visites a universitats, visites a fires i salons, dossiers informatius, entrevistes individuals...), alhora que els acompanyem en el difícil procés de presa de decisió.


Arxius: