Català / Français  ·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
Català / Français  · 

Orientació

Saló de l'Ensenyament Barcelona

L'orientació professional a Batxillerat


L'Escola Andorrana de batxillerat, disposa d'un programa d'orientació professional que té com a finalitat ajudar els alumnes a prendre una decisió madura i coherent, al voltant del seu futur acadèmic i professional.


El nombre d'accions i d'activitats que despleguem és molt ampli i pretén donar a conèixer totes les possibilitats acadèmiques que els nois i noies tenen una vegada han finalitzat el batxillerat (xerrades, visites a universitats, visites a fires i salons, dossiers informatius, entrevistes individuals...), alhora que els acompanyem en el difícil procés de presa de decisió.

 

https://eabatx.clickedu.eu/private/eabatx.clickedu.eu/upload/web_continguts/arxius/00000000004_1_PAGINA_WEB._Orientacio_professional_modificat.pdf


Arxius: