Català / Français  ·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
Català / Français  · 

Orientació

Estudis a Andorra i a la Seu d'Urgell


Tant a Andorra com a La Seu d'Urgell, existeix la possibilitat de realitzar diferents estudis universitaris, adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, i estudis de Formació Professional Superior.

L'oferta és cada vegada més àmplia i cal destacar, com a aspecte positiu, la possibilitat de realitzar estudis universitaris de manera virtual (a la Universitat d'Andorra i a la UNED de La Seu d'Urgell).

 

 


 

LES FORMACIONS PROFESSIONALS SUPERIORS A ANDORRA

 

Universitat d'Andorra

 

Diploma professional avançat en administració i finances:

https://www.uda.ad/dpa-administracio-finances/

 

Lycée Comte de Foix

 

BTS en Assistent de Gestió de PIMES:

http://sef.xena.ad/lcf/html/BTS.html


 

ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS A ANDORRA

 

Universitat d'Andorra

 

Bàtxelor en Administració d'empreses (presencial)

https://www.uda.ad/batxelor-en-administracio-dempreses/

 

Bàtxelor en Ciències de l'educació (presencial)

https://www.uda.ad/batxelor-en-ciencies-de-leducacio/

 

Bàtxelor en infermeria (presencial)

https://www.uda.ad/batxelor-en-infermeria/

 

Bàtxelor en informàtica (presencial)

https://www.uda.ad/batxelor-en-informatica/

 

Bàtxelor en Comunicació (Virtual)

https://www.uda.ad/batxelor-en-comunicacio/

 

Bàtxelor en Dret (virtual)

https://www.uda.ad/batxelor-en-dret/

 

Bàtxelor en Humanitats (virtual)

https://www.uda.ad/batxelor-en-humanitats/

 

Bàtxelor en Llengua Catalana (Virtual)

https://www.uda.ad/batxelor-en-llengua-catalana/

 

DOBLES BÀTXELORS

Doble Bàtxelor en Administració d'empreses i dret

https://www.uda.ad/doble-batxelor-en-administracio-dempreses-i-dret/

 

Doble Bàtxelor en Informàtica i Administració d'empreses

https://www.uda.ad/doble-batxelor-en-informatica-i-administracio-dempreses/

 

Bàtxelor d'especialització

https://www.uda.ad/infermeria-obstetricoginecologica/

 

LES FORMACIONS PROFESSIONALS SUPERIORS A LA SEU


IES Joan Brudieu

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics

Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil

 

La Salle

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i FinancesEscola de capacitació agrària de Bellestar

Cicle Formatiu de Grau Superior en Gestió Agrària

 

 


 

ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS A LA SEU D'URGELL

Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED)

27 Graus i 11 màsters