Català / Français  ·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
Català / Français  · 

Orientació

Les PCE i les PAU específiques


LES PCE ESPECÍFIQUES (UNED)

 

LES PAU ESPECÍFIQUES (GENERALITAT)

 

 

La Universitat espanyola publica una nota de tall per accedir a cadascun dels GRAUS, nota que ve determinada pel
nombre d'alumnes que volen fer aquells estudis i el nombre de places que ofereix aquella universitat.


Actualment, la nota de tall, pot anar del 5,00 fins al 14,00.

Un alumne pot millorar la seva nota d'accés presentant-se de manera voluntària, a les PROVES DE COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES (PCE) que organitza la UNED o a les PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) específiques que
organitza la Generalitat de Catalunya.


L'alumne pot examinar-se d'1, 2, 3 i fins a 4 assignatures.

La nota final obtinguda serà la NOTA D'ADMISSIÓ. La nota d'admissió té una validesa de 2 anys.


Les PCE i/o les PAU donen l'opció de pujar fins a 4 punts la nota d'accés de l'alumne.


NOTA D'ACCÉS: nota final de batxillerat després d'haver superat les POB.


NOTA D'ADMISSIÓ: Nota d'accés + Nota de les PCE o les PAU


Per calcular LA NOTA D'ADMISSIÓ, s'escolliran les dues qualificacions de les assignatures superades a les
PCE o les PAU que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Aquesta nota final, se suma a la NOTA
D'ACCÉS obtinguda al batxillerat.