TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad

Escola

Projecte de Participació Actuació i Servei (PAS).


El Projecte de Participació, Actuació i Servei (PAS) constitueix un marc d'experiències que permet als alumnes plantejar-se reptes i desafiaments a partir dels seus interessos, coneixements i motivacions i que, per tant, constitueixen uns objectius i unes necessitats d'aprenentatge diferents, per la qual cosa el projecte pot abordar qualsevol servei que aporti un creixement personal a l'alumne.

El projecte PAS permet als alumnes implicar-se en l'entorn proper, social o laboral i ha de potenciar el seu desenvolupament de competències transversals, especialment aquelles lligades al desenvolupament personal i interpersonal així com la iniciativa i l'emprenedoria.

El projecte és proposat i dissenyat per l'alumne i ha de tenir un valor afegit per a ell i per a les persones implicades, tant pel que fa a les accions com al seu resultat. Té un propòsit clarament definit en l'entorn de les arts, les ciències, el pensament creatiu, l'activitat física, el servei a la comunitat, etc. i està constituït per un conjunt d'activitats reals que l'alumne desenvolupa individualment o en grups reduïts.

El projecte es desenvolupa fora de la jornada lectiva, al llarg dels dos cursos de batxillerat.

L'alumne té l'acompanyament del professor tutor individual que validarà el projecte, en farà el seguiment i la valoració final.

 

Els tipus d'accions que pot tenir el projecte són:

- Accions servei o accions directes: l'alumne es relaciona directament amb persones, el medi ambient o els animals.

- Accions o promocions indirectes: l'alumne elabora un material/producte concret que pot ajudar a resoldre una necessitat d'algun col·lectiu.

-Promoció d'una causa: els alumnes promouen una qüestió d'interès públic per fomentar la presa de consciència i difondre informació precisa que porti a altres persones a actuar. 

La superació satisfactòria del projecte PAS és requisit per a l'obtenció del títol de batxiller.