Català / Français  ·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
Català / Français  · 

Escola

eLibrary

https://explore.proquest.com/elibrary/home?accountid=197255

https://explore.proquest.com/elibrary/home?accountid=197255

eLibrary ajuda els investigadors novells a simplificar el procés de recerca i els permet escollir el seu tema més fàcilment i eficaç posant al seu abast els continguts contrastats de diverses disciplines o àrees del seu interès a través d'articles periodístics, revistes acadèmiques, gràfics, referències bibliogràfiques, etc. extrets tant de fonts primàries com secundàries.