Català / Français  ·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
Català / Français  · 

Batxillerat Internacional

Informació Programa del Diploma


El Batxillerat Internacional (BI), també conegut com a International Baccalaureate (IB) en anglès, és un programa educatiu que ofereix una formació preuniversitària integral a estudiants de 16 a 19 anys d'edat. 

El BI es basa en un pla d'estudis equilibrat i ampli que incorpora una sèrie de matèries i activitats que es desenvolupen en un període de dos anys. 

El programa inclou una sèrie de requisits de formació personal, com ara el servei comunitari, la reflexió crítica i el desenvolupament de les habilitats socials i emocionals dels estudiants.

El BI és reconegut internacionalment com una qualificació acadèmica de prestigi i és acceptat per moltes universitats arreu del món com a criteri per a l'admissió. Els estudiants que completen amb èxit el programa del BI reben un títol que els acredita com a graduats del Batxillerat Internacional.

El Programa del Diploma de l'IB consta de dos anys d'estudis, durant els quals els estudiants es comprometen en un pla d'estudis amb un enfocament global i interdisciplinari. El programa inclou sis assignatures, que es divideixen en tres assignatures de nivell superior (Nivell 1) i tres assignatures de nivell mitjà (Nivell 2). A més a més, els estudiants també han de completar tres components del programa central, que són la monografia (un treball d'investigació extens sobre un tema de la seva elecció), el curs de Teoria del Coneixement (que fomenta la reflexió sobre la naturalesa del coneixement i les seves implicacions) i el programa de Creativitat, Acció i Servei (que anima els estudiants a participar en activitats creatives, de servei i físiques).

El programa del Diploma de l'IB està dissenyat per a estudiants amb capacitat per a la reflexió crítica i la resolució de problemes, i és una excel·lent preparació per a la universitat i per a la vida en general.

Us proposem 3 enllaços que us ajudaran a tenir una idea més clara del programa.

https://www.ibo.org/es/digital-toolkit/videos/

https://vimeo.com/267815358?embedded=true&source=video_title&owner=10708324

https://vimeopro.com/iboorg/httpsvimeoprocomiboorgcontinuo-del-ib


Arxius: