Català / Français  ·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
Català / Français  · 

PAS-CAS

Els representants dels 18 alumnes premiats reben el premi Blanquerna, a Barcelona.

PAS premiats

Els alumnes han rebut el premi Unicef i el premi Blanquerna per diversos projectes de Participació Actuació i Servei

El projecte de participació, actuació i servei (PAS) constitueix un marc d'experiències que permet als alumnes plantejar-se reptes i desafiaments que els poden portar a fer canvis profunds en la seva vida. Els alumnes presenten interessos, coneixements i motivacions diverses i per tant, objectius i necessitats d'aprenentatge diferents, per la qual cosa, el projecte pot abordar qualsevol servei que aporti un creixement personal a l'alumne.

El curs 2020-2021 un grup d'alumnes va rebre el Premi Unicef per un PAS dedicat als drets de la infància.