Català / Français  ·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
Català / Français  · 

Curs 2022-2023

Materials de Disseny


CURS 2022-2023

LLISTAT DE MATERIAL PELS ALUMNES de 1r i 2n curs

 

 • Llapis HB i 2H
 • Goma d'esborrar
 • Regle màxim de 40 cm
 • Llapis de colors o retoladors
 • Retolador negre de punta fina 0,5
 • Retolador gruixut negre permanent
 • Tisores
 • Cola de barra
 • Cinta adhesiva
 • Bloc de dibuix Din A4 màxim 40 fulls
 • Una caixa de sabates o similar per a guardar el vostre material
 • Pinzell pel fi número 12

Es recomana que tot el material estigui marcat amb el nom i cognom de l'alumne

NOTA:

L'alumne de l'assignatura de disseny que hagi escollit l'assignatura d'Arts Plàstiques podrà utilitzar el mateix material, sense necessitat de duplicar-lo.

L'alumne té l'opció de guardar el seu material en una casella tancada amb clau.