·  TEL. +723030 · EMAIL batxillerat@govern.ad
 · 

Orientació

Les PCE específiques


 

Les PCE (PROVES DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES)

La Universitat pública espanyola publica una nota de tall per accedir a cadascun dels GRAUS, nota que ve determinada pel nombre d’alumnes que volen fer aquells estudis i el nombre de places que ofereix aquella universitat.

 Actualment, la nota de tall, pot anar de 5,00 fins a 14,00.

Un alumne, pot millorar la seva nota d’accés presentant-se, de manera voluntària, a les PROVES DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES, que organitza la UNED i examinant-se d’1, 2, 3 i fins a 4 assignatures. La nota final obtinguda, serà la NOTA D’ADMISSIÓ. La nota d’admissió té una validesa de dos anys.

Les PCE, donen l’opció de pujar, fins a un màxim de 4 punts, la nota d’accés de l’alumne.

 NOTA D’ACCÉS: 60% nota dels dos cursos de Batxillerat i 40% de la POB.

 NOTA D’ADMISSIÓ: Nota d’accés + Nota de les PCE

 Per calcular LA NOTA D’ADMISSIÓ, s’escolliran les dues qualificacions de les assignatures superades a les PCE que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Aquesta nota final, se suma a la nota d’accés obtinguda.

 És important verificar que les assignatures a les que es presenta l’alumne tinguin la ponderació més alta, en funció dels estudis que vol realitzar (les ponderacions poden ser 0,1 o 0,2).